Adatkezelési tájékoztató

A Slots4play.com az S4P Media tulajdona, ezért érvényesíti a vállalat adatvédelmi szabályzatát. Az S4P Media („S4P Media”, „mi”, „mi”) személyes adatokat dolgoz fel ügyfeleinkkel és weboldalainkon látogatóival kapcsolatban („Ön”). Törekszünk arra, hogy személyes adatait gondosan kezeljük, biztonságosan kezeljük és betartjuk az adatvédelmi törvényeket.

Az S4P Media online marketingtel és vezető generációval foglalkozik, székhelye az Egyesült Királyságban.

Hogyan működik ez a politika

A jelen Irányelv célja elmagyarázni, hogy mikor, miért és hogyan dolgozunk fel Önnel kapcsolatos információkat („személyes adatok”). Fontos információkat nyújt a törvényes jogairól is. Jelen Irányelv nem célja felülírni a velünk kötött szerződések feltételeit, sem az adatvédelmi törvények alapján Önnek fennálló jogait.

 1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak gondozásáért?

Az S4P Media Ltd, amelynek székhelye: B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, London, Anglia, SW17 9SH, elsősorban a személyes adatainak (az adatkezelő) gondozásáért felel. Az Adatkezelő azt a társaságot jelenti, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának eszközeit és céljait.

Tudnia kell, hogy bár az Ön személyes adatainak gondozása elsősorban a mi felelősségünk, az információkat olyan adatbázisokban tárolhatjuk, amelyekhez más vállalatok férhetnek hozzá. A személyes adatainak elérésekor minden vállalat betartja a jelen irányelvben meghatározott szabványokat.

Az S4P Media bejegyzett társaság az Egyesült Királyságban.

 1. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő személyes adatokat dolgozhatjuk fel Önről:

 • Név
 • Születési adat
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Telefonszám
 • IP-cím
 • Helymeghatározási adatok
 • Webhelyhasználat
 • Kor
 1. Mire használjuk az Ön személyes adatait, és mikor dolgozzuk fel személyes adatait?

Az S4P Media közvetlenül tőled gyűjt információkat, amikor szolgáltatásainkat használja, vagy weboldalainkat meglátogatja.

Az Ön személyes adatait a következőkre használjuk:

 • termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos promóciós e-maileket küld ki. Lásd még a 6. pontot a közvetlen marketingről.
 • elemezze a rendszereinkben és adatbázisunkban szereplő információkat, hogy javítsuk vállalkozásunk és webhelyeink működését a felhasználói preferenciák szerint, hogy jobb szolgáltatást és felhasználói élményt biztosítsunk.
 • javíthatja és célzhatja a tőlünk érkező hirdetéseket.
 • regisztrálja Önt egy csevegőfórumba vagy egy közösségbe, ha rendelkezésre állunk, ahol megjegyzéseket tehet.
 • teljesíteni vagy gyakorolni bármely jogi kötelezettségünket vagy jogunkat.

Az Ön személyes adatait csak a 3. szakaszban meghatározott célokra dolgozzuk fel, és amennyiben meggyőződésünk, hogy:

 • megadta hozzájárulását nekünk az adatok ilyen módon történő felhasználásához, vagy
 • az Ön személyes adatainak felhasználása szükséges a vállalkozásunkként fennálló „jogos érdekek” támogatásához (például termékeink javításához, vagy elemzéshez az összes adatkészletünkön keresztül), arányos módon és tiszteletben tartva az Ön magánéletét.
 1. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Sok harmadik féllel dolgozunk az üzlet irányításában és a szolgáltatások nyújtásában.

Ezeknek a harmadik feleknek időnként hozzáférést kell biztosítani személyes adataihoz:

 • A Forfront LTD levelező alkalmazás szolgáltatója, amelynek címe: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Elemző szolgáltatóink (például a Google, Facebook, BING), akik adatkezelőkként saját célra dolgozzák fel a személyes adatokat. Kérjük, olvassa el a Cookie-k használata az alábbi függelékben annak azonosítása érdekében, hogy miként akadályozhatja meg az elemző szolgáltatók hozzáférését személyes adataihoz.
 • Szolgáltatók vagy adatfeldolgozók, amelyek az Ön személyes adatait kezelik az utasítások szerint, például felhőalapú szolgáltatások.
 • Amennyiben nyilvánosságra hozzuk a kötelezettséget, hogy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségnek, vagy megvédjük érdekeinket vagy biztonságunkat.
 • Abban az esetben, ha bármilyen üzletet vagy eszközt eladunk, vásárolunk vagy átszervezünk, vagy ha vagyonunkat harmadik fél, köztük potenciális eladók vagy vásárlók is megszerezte.
 1. Nemzetközi átutalások

A nemzetközi adatátvitel azt jelenti, hogy a személyes adatokat az Európai Unión kívüli országba továbbítják.

A fenti 4. szakaszban foglaltaknak megfelelően engedélyezhetjük személyes adatainak hozzáférését harmadik felek számára, akik az Európai Unión kívül helyezkedhetnek el.

Azt is felfedhetjük személyes adatait, ha jogi vagy szabályozási kérelmet kapunk egy külföldi bűnüldöző szervtől az Európai Unión kívül.

Mindig lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az információk bármilyen nemzetközi továbbítása a jogainak és érdekeinek védelme érdekében megtörténjen. A bűnüldözőktől vagy a szabályozóktól kapott bármilyen információ iránti kérelmet a személyes adatok nyilvánosságra hozatala előtt alaposan ellenőrizni kell.

Önnek joga van további információt kérni tőlünk a fent említett védintézkedésekről. Vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd a 8. részt), ha további információt szeretne.

 1. Direkt marketing

Az Ön személyes adatait felhasználva közvetlen marketingkommunikációt küldünk Önnek olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket mi és partnereink kínálunk, például az online kaszinó, a sportfogadások és a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában. Ez lehet e-mail vagy célzott online hirdetések formájában.

Egyes esetekben az Ön személyes adatainak marketing célokra történő feldolgozása legitim érdekeinkön alapul (lásd a fenti 3. szakaszt).

Ha a törvény előírja, az az Ön hozzájárulása alapján fog történni.

Önnek bármikor jogában áll nemet mondani a további közvetlen marketingért. Használhatja az opt-out linket, amelyet az összes közvetlen marketingkommunikációban talál, vagy felveheti velünk a kapcsolatot (lásd 8. szakasz).

Megteszünk lépéseket a közvetlen marketing ésszerű és arányos szintre történő korlátozására, és az Önökkel kapcsolatos információk alapján olyan értesítéseket küldünk Önnek, amelyek véleményünk szerint érdeklik vagy relevánsak Önnek.

 1. Meddig tároljuk személyes adatait?

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg ez ésszerűen szükséges a jelen irányelv 3. szakaszában felsorolt ​​célokra.

A gondozásunk során az adatmegőrzési politikát tartjuk fenn a személyes adatokra vonatkozóan. Amennyiben személyes adataira már nincs szükség, biztosítjuk, hogy azokat biztonságosan töröljék vagy névtelenné tegyék.

 1. Melyek a jogaid?

Számos joga van a személyes adataival kapcsolatban. Az egyes jogokról az alábbiakban bemutatott táblázatra hivatkozással találhat további információt.

Jogai gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot e-mail címre küldésével

támogassa az [at] s4pmedia.co.uk webhelyet, vagy írásban az S4P Media részére a fenti 1. szakaszban megadott címen.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket, ha gyakorolni kívánja jogait:

Hozzáférés

Megkérheti tőlünk, hogy:

 • erősítse meg, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait;
 • megkapja az adatok másolatát;
 • egyéb információkat szolgáltatunk személyes adataival kapcsolatban, például hogy milyen adatokkal rendelkezünk, mire használjuk fel, kinek adjuk ki, hogy az EU-n kívülre továbbítottuk és hogyan védjük, mennyi ideig tároljuk, mi jogait, hogy miként nyújthat be panaszt, honnan szereztük be adatait, és elvégeztünk-e bármiféle automatizált döntéshozatalt vagy profilkészítést, amennyiben az ebben a politikában még nem szolgáltak információval.

Helyesbítés

 • Megkérheti téves személyes adatainak kijavítását.
 • Megpróbálhatjuk ellenőrizni az adatok pontosságát, mielőtt kijavítanák azokat.

Törlés

Megkérheti, hogy törölje személyes adatait, de csak ott, ahol:

 • már nincs szükség arra a célra, amelyre gyűjtötték; vagy
 • visszavonta hozzájárulását (ahol a feldolgozás hozzájáruláson alapult); vagy
 • sikeres tiltakozási jog követése (lásd alább a „Kifogás” c. részt); vagy jogellenesen dolgozták fel; vagy • törvényi kötelezettség teljesítése.

Nem köteles eleget tenni az Ön személyes adatainak törlésére vonatkozó kérésének, ha személyes adatainak feldolgozása szükséges:

 • jogi kötelezettség teljesítéséért; vagy
 • jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére;

Vannak olyan egyéb körülmények is, amelyekben nem kötelesek teljesíteni a törlés iránti kérelmét, bár ez a kettő a legvalószínűbb körülmény, amelyben elutasítanánk a kérelmet.

Korlátozás

Felkérheti, hogy korlátozza (azaz megőrizze, de ne használja) személyes adatait, de csak akkor, ha:

 • pontosságát vitatják (lásd a helyesbítést), hogy pontosságunkat ellenőrizhessük; vagy
 • a feldolgozás jogellenes, de nem akarja, hogy törölje; vagy
 • már nincs szükség arra a célra, amelyre azt összegyűjtötték, de továbbra is szükségünk van jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére; vagy
 • gyakorolta a kifogásolási jogot, és a kényszerítő okok ellenőrzése még folyamatban van.

A korlátozás iránti kérelmet követően továbbra is felhasználhatjuk személyes adatait, ahol:

 • megvan az Ön hozzájárulása; vagy
 • jogi követelések felállítása, gyakorlása vagy védelme; vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme.

Hordozhatóság.

Kérheti, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban nyújtsuk be Önnek, vagy kérheti, hogy közvetlenül más adatkezelőkhöz „vigyék át”, de minden esetben csak akkor, ha:

 • a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul; és
 • a feldolgozást automatizált eszközökkel hajtják végre.

Ellenvetés

Kifogásolhatja személyes adatainak bármilyen olyan feldolgozását, amelynek jogalapja „jogos érdekeink”, ha úgy gondolja, hogy alapvető jogai és szabadságai felülmúlják jogos érdekeinket.

Lehetőségünk van bebizonyítani, hogy kényszerítő jogos érdekeink vannak, amelyek felülbírálják az Ön jogait és szabadságait.

Nemzetközi átutalások

Megkérheti, hogy szerezzen másolatot vagy hivatkozást a biztosítékokra, amelyek alapján személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül továbbítják.

Kereskedelmi érzékenység okán szerkeszthetjük az adatátviteli megállapodásokat vagy a kapcsolódó dokumentumokat (azaz eltakarhatjuk a dokumentumban szereplő bizonyos információkat).

Felügyeleti hatóság

Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes helyi felügyeleti hatósághoz személyes adatainak feldolgozása kapcsán.

Arra kérjük, hogy kérjük, először próbáljon meg bármilyen kérdést megoldani velünk, bár bármikor jogában áll fordulni a felügyeleti hatósághoz.